Tuesday, 22 February 2011

20% Daripada Oksigen


Setiap kali kita menarik nafas, 20% daripada jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah akan dimanfaatkan oleh otak untuk menjamin fungsi minda agar sentiasa kekal fokus.

*diolah daripada Majalah RAPI, 15 Februari 2011*

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...